Tuesday, 16 December 2014

What To Wear: Christmas Eve

Outfit na Štědrý den? ... těžká otázka.
 To, jak kdo tráví každý den je naprosto individuální, stejně jako výběr oblečení. Někdo preferuje 'Glamour' a někdo zase 'Pyjamas All Day''.
Každopádně, ... inspirace není nikdy dost.

Xx
K.Outfit on Christmas Day\Eve? ... Tough question.
The way, how the people spend this day is completely individual, as well as a selection of clothes. Someone prefers' Glamour 'and someone prefers' Pyjamas All Day' '.
Anyway ... inspiration is never enough.

Xx
K.
pinterest.com

No comments:

Post a Comment